Soniya Gandhi Polytechnic
boys hostel

boys hostel

girls hostel

Girl Hostel

water filter facility

Water Filter Facility

canteen

Canteen

playground

Playground

gymkhana

Gymkhana